Inspecties

Inspectie voor elektrische laagspanningsinstallaties.

Als eigenaar van uw woning of bedrijf bent u verantwoordelijk om een veilige gebruiksomgeving te
creëren. Hiervoor is een inspectie noodzakelijk. Om aan te tonen dat u voldoet aan deze eisen komt Pisters Elektro dit regelmatig bij u controleren. Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN1010 en NEN3140 de norm. Deze normen toetsen woningen en bedrijven op de wettelijke vastgelegde veiligheid bepalingen.

Inspectie en inspectierapport.
Iedere Nederlandse installatie hoort conform de NEN1010 en NEN3140 te worden opgeleverd. Verder wilt u toch niet het risico lopen dat er iets mis is aan uw installatie?

Een inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Controle van installatietekeningen.
  • Visuele inspectie van de installatie.
  • Diverse metingen, oa. Isolatieweerstand, aardcircuit impedantie, impedantie foutstroom, aanspreekstroom en aanspreektijd van de aardlekbeveiliging.
  • Gebreken en defecten worden opgespoord en vastgelegd.
  • Rapportage.

Een inspectierapport bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vergelijking van de staat van onderhoud bij volgende inspecties.
  • Een gefundeerd oordeel over toename of afname van de veiligheid.
  • Bepalen van de inspectiefrequentie.

Herstel van uw installatie.
Na het uitvoeren van de herstellen werkzaamheden door Pisters Elektro ontvangt u een herstelverklaring waarmee u kunt aantonen dat uw vaste elektrische installatie goedgekeurd en veilig is. Maar binnen welk termijn is er nu een nieuwe inspectie nodig? De NEN3140 stelt hiervoor richtlijnen omtrent metingen en beproevingen. Op basis van een risicoanalyse wordt het inspectietermijn bepaald.

Keuring van elektrisch gereedschap.
Niet alleen voor uw woning of bedrijf dient er een inspectierapport aanwezig te zijn. Ook uw elektrisch gereedschap moet gekeurd worden volgens de NEN3140. Als werkgever bent u namelijk medeverantwoordelijk voor de veiligheid van uw medewerkers. Door tijdig uw elektrische machines te laten inspecteren voorkomt u problemen en voldoet u aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Niet alleen het ARBO-besluit maar ook verzekeringsmaatschappijen stellen strenge keuringseisen. Dit is ook noodzakelijk voor deelname aan kwaliteitssystemen en certificeringen. Pisters Elektro toets al uw elektrisch gereedschap volgens de NEN3140.
Zodra uw elektrisch gereedschap is goedgekeurd wordt deze voorzien van een keuringssticker. Hierop staat de datum tot wanneer het gereedschap is goedgekeurd. Ook wordt het voorzien van een identificatienummer.

Heeft u vragen over wat Pisters Elektro voor uw woning of bedrijf kan bieden op het gebied van inspecties, neem dan gerust contact met ons op te nemen door onderstaand contactformulier in te vullen.