Inspectie voor elektrische laagspanningsinstallaties.

Als eigenaar van uw woning of bedrijf bent u verantwoordelijk om een veilige gebruiksomgeving te
creëren. Hiervoor is een inspectie noodzakelijk. Om aan te tonen dat u voldoet aan deze eisen komt Pisters installatie bv. dit regelmatig bij u controleren. Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN1010 en NEN3140 de norm. Deze normen toetsen woningen en bedrijven op de wettelijke vastgelegde veiligheid bepalingen.

Inspectie en inspectierapport.
Iedere Nederlandse installatie hoort conform de NEN1010 en NEN3140 te worden opgeleverd. Verder wilt u toch niet het risico lopen dat er iets mis is aan uw installatie?

Een inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Controle van installatietekeningen.
 • Visuele inspectie van de installatie.
 • Diverse metingen, oa. Isolatieweerstand, aardcircuit impedantie, impedantie foutstroom, aanspreekstroom en aanspreektijd van de aardlekbeveiliging.
 • Gebreken en defecten worden opgespoord en vastgelegd.
 • Rapportage.
 • 2de inspectie
 • Definitieve Rapportage + conformiteitsverklaring die u naar uw verzekeraar kunt sturen.

Een inspectierapport bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Visuele Inspectie
 • Meet Resultaten
 • Opmerkingen, verbeterpunten
 • Rapportage 2de inspectie
 • Conformiteitsverklaring.

Herstel van uw installatie.
Na het uitvoeren van de herstellen werkzaamheden wordt er een her inspectie. Daarna ontvangt u een herstelverklaring waarmee u kunt aantonen dat uw vaste elektrische installatie goedgekeurd en veilig is. Maar binnen welk termijn is er nu een nieuwe inspectie nodig? De NEN3140 stelt hiervoor richtlijnen omtrent metingen en beproevingen. Op basis van een risicoanalyse wordt het inspectietermijn bepaald.